I forbindelse med utbygging av nabotomten, ble et tilbygg i bakgården av Avholdshjemmet påført sprengningsskade. Det førte dessverre til at hele søndre fløy med garderobe og toalett-anlegg ble totalt avstengt i påvente av reparasjon. I og med at vårt stolte bygg er verneverdig, og dette ble en forsikringssak, så takker vi våre gjester for den forståelse og tålmodighet som er utvist i forbindelse med tiden det har tatt å få dette reparert. Vi kan nå ønske velkommen til flunkende nye toalettfasiliteter og rehabilitert trappeoppgang til festsalen. Vi har videre fått støtte og lån til å både male fasaden mot Korsegata, oppgradere Lillesalen og reparere fasade i bakgården. En spesiell takk til Holm-stiftelsen for støtte til rehabilitering av de store blyvinduene i bygget.

Ferdigstillt rehabilitering av skade

Praktisk informasjon

Avholdshjemmet

...i hjertet av Ålesund

Festlokale med fantastisk akustikk, i beste bysentrum

Vi kan tilby flunkende nye og moderne toalettfasiliteter for våre gjester.

Avholdshjemmet kan pr i dag ikke tilby egen garderobe, men mobile stativ eller en del av Lillesalen kan benyttes til dette formål ved større arrangementer.

Toalett og garderobe

Parkeringsplassen på St.Olavs plass er bare 1 minutt unna Avholdshjemmet, ellers er det regulert gateparkering i umiddelbar nærhet.

Det er 3 stk offentlig parkeringplass for bevegelseshemmede rett utenfor døren til Avholdshjemmet, dessverre er det ikke noen heis i bygget.

Parkering

I storsalen er det installert et enkelt lydanlegg bestående av mikrofon, miksepullt og høyttalere - godt egnet for møtevirksomhet, konferanse eller lignende.

Lydanlegg